Tuesday, 16/08/2022 - 12:14|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ TUY HÒA
 • Đặng Văn Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0825418926
 • Nguyễn Văn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0342938829
 • Tăng Huỳnh Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918945748